چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
مرکز آمار ایران
سالنامه اقتصاد ایران: 1383(مارس 2004- مارس 2005)/انگلیسی( 2005)
به کوشش: مرکز آمار ایران   

ناشر: مرکز آمار ایران

موضوع:
اقتصاد

89.00 دلار
سالنامه آماری کشور 1387( 2009)
تهیه کننده: مرکز آمار ایران   

ناشر: مرکز آمار ایران

موضوع:
اقتصاد

115.00 دلار
سالنامه آماری کشور 1388( 2011)
تهیه کننده: مرکز آمار ایران   

ناشر: مرکز آمار ایران

موضوع:
اقتصاد

115.00 دلار
سالنامه آماری کشور 1389 (به همراه یک دیسک فشرده)( 2012)
تهیه کننده: مرکز آمار ایران   

ناشر: مرکز آمار ایران

موضوع:
اقتصاد

115.00 دلار
سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده کشور 1387: نتایج تفصیلی( 2009)
گردآوری: مرکز آمار ایران   

ناشر: مرکز آمار ایران

موضوع:
جامعه شناسی

23.50 دلار
نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390( 2013)
تهیه کننده: مرکز آمار ایران   

ناشر: مرکز آمار ایران

موضوع:
جامعه شناسی

48.95 دلار
سالنامه آماری کشور 1390( 2013)
تهیه کننده: مرکز آمار ایران   

ناشر: مرکز آمار ایران

موضوع:
اقتصاد

130.00 دلار
نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور 1391( 2014)
تهیه کننده: مرکز آمار ایران   

ناشر: مرکز آمار ایران

موضوع:
جامعه شناسی

27.50 دلار
ایران در آیینه آمار 1391 شماره 32( 2014)
تهیه کننده: مرکز آمار ایران   

ناشر: مرکز آمار ایران

موضوع:
جامعه شناسی

15.00 دلار
نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور 1390( 2014)
تهیه کننده: مرکز آمار ایران   

ناشر: مرکز آمار ایران

موضوع:
جامعه شناسی

21.50 دلار