چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
علیرضا ذکاوتی قراگزلو
اسکندر و عیاران (تلخیص از کلیات هفت جلدی اسکندرنامه)( 2004)
نویسنده: منوچهر خان حکیم   
گزینش و ویرایش: علیرضا ذکاوتی قراگزلو   

ناشر: نی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : نثر

30.50 دلار
نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام( 2005)
نویسنده: عبدالحی کتانی   
مترجم: علیرضا ذکاوتی قراگزلو   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

20.00 دلار
تلبیس ابلیس( 2002)
نویسنده: ابوالفرج ابن جوزی   
ترجمه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

31.95 دلار
ماجر در ماجرا/ سیر عقل و نقل در پانزده قرن هجری( 2003)
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو   
ویراستار: منیژه محمودی   

ناشر: حقیقت

موضوع:
تاریخ فلسفه در ایران

37.00 دلار
اسباب النزول( 2004)
نویسنده: علی بن احمد واحدی نیشابوری   
ترجمه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو   

ناشر: نی

موضوع:
قرآن و قرآن پژوهی

17.50 دلار
عرفانیات (مجموعه مقالات عرفانی)( 2000)
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو   

ناشر: حقیقت

موضوع:
تصوف و عرفان : مجموعه مقالات

22.95 دلار
رساله عرفانی ابحاث عشره (در اثبات ذکر خفی)( 2006)
نویسنده: محمد بن عبدالله قراگزلو   
تصحیح و مقدمه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو   

ناشر: حقیقت

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

12.50 دلار
تشیع و تصوف (تا آغاز سده دوازدهم هجری)( 2001)
نویسنده: کامل مصطفی شیبی   
مترجم: علیرضا ذکاوتی قراگزلو   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

20.00 دلار
قصه های عامیانه ایرانی( 2008)
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو   

ناشر: سخن

موضوع:
افسانه ها و قصه ها

39.95 دلار
سیر تاریخی نقد ملاصدرا( 2007)
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو   

ناشر: هستی نما

موضوع:
تاریخ فلسفه در ایران

21.50 دلار