چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سید رضا صالحی امیری
مدیریت منازعات قومی در ایران( 2006)
نویسنده: سید رضا صالحی امیری   
پیشگفتار: سید محمد خاتمی   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک

موضوع:
سیاست

20.00 دلار
انسجام ملی و تنوع فرهنگی( 2009)
نویسنده: سید رضا صالحی امیری   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک

موضوع:
اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در ایران

37.00 دلار
جامعه شناسی خرافات در ایران: مجموعه مقالات( 2009)
زیر نظر: سید رضا صالحی امیری   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک

موضوع:
جامعه شناسی

18.95 دلار
آسیب شناسی فرهنگی در ایران( 2013)
نویسنده: سید رضا صالحی امیری   

ناشر: ققنوس

موضوع:
جامعه شناسی

29.00 دلار
مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی): مجموعه مقالات همایش علمی (مجموعه 3 جلدی)( 2013)
نویسنده: محمد هادی ایازی    علی اصغر محکی    سید رضا صالحی امیری   

ناشر: تیسا

موضوع:
جامعه شناسی

135.00 دلار
امنیت اجتماعی( 2013)
نویسنده: سید رضا صالحی امیری    افسر افشار نادری   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت

موضوع:
جامعه شناسی

15.50 دلار
مجموعه مقالات سرمایه اجتماعی( 2013)
به کوشش: سید رضا صالحی امیری   

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت

موضوع:
جامعه شناسی

21.95 دلار
اعتدال در اندیشه اسلامی و ایرانی( 2015)
نویسنده: جمعی از نویسندگان   
زیر نظر: محمدامین قانعی راد    سید رضا صالحی امیری   

ناشر: تیسا

موضوع:
اسلام : کتاب های تخصصی

29.95 دلار
بنیان های نظری و جامعه شناختی اعتدال( 2015)
نویسنده: جمعی از نویسندگان   
زیر نظر: محمدامین قانعی راد    سید رضا صالحی امیری   

ناشر: تیسا

موضوع:
اسلام : کتاب های تخصصی

31.00 دلار
اعتدال در اندیشه و رفتار سیاسی( 2015)
نویسنده: جمعی از نویسندگان   
زیر نظر: محمدامین قانعی راد    سید رضا صالحی امیری   

ناشر: تیسا

موضوع:
اسلام : کتاب های تخصصی

29.95 دلار