چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمد سمیع میرزاسمیعا
تذکرة الملوک و سازمان اداری حکومت صفوی، یا، تعلیقات مینورسکی بر تذکره الملوک( 1999)
نویسنده: محمد سمیع میرزاسمیعا   
به اهتمام: محمد دبیر سیاقی   
مترجم: مسعود رجب نیا   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
سیاست
صفویه، افشاریه، زندیه

27.95 دلار