چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
غلامرضا طباطبایی مجد
تاریخ الفی (دوره 8 جلدی)( 2003)
نویسنده: قاضی احمد تتوی   
با همکاری: آصف خان قزوینی   
مصحح: غلامرضا طباطبایی مجد   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

369.95 دلار
تاریخنامه هرات( 2004)
نویسنده: سیف بن محمد سیفی هروی   
مصحح: غلامرضا طباطبایی مجد   

ناشر: اساطیر

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

50.00 دلار
رجال آذربایجان در عصر مشروطیت( 2000)
نویسنده: غلامرضا طباطبایی مجد   
با همکاری: مهدی مجتهدی   

ناشر: زرین

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

34.50 دلار
اکبرنامه (تاریخ گورکانیان هند/جلد اول)( 2006)
نویسنده: ابوالفضل بن مبارک علامی   
به کوشش: غلامرضا طباطبایی مجد   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

42.00 دلار
تاریخ تبریز( 2010)
نویسنده: ولادیمیر مینورسکی   
ترجمه: عبدالعلی کارنگ   
به کوشش: غلامرضا طباطبایی مجد   

ناشر: آیدین

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

29.00 دلار
تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز( 2007)
نویسنده: محمد باقر ویجویه ای   
تصحیح: غلامرضا طباطبایی مجد   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران

24.00 دلار
نام آوران آذربایجان در سده چهاردهم( 2012)
نویسنده: غلامرضا طباطبایی مجد   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

52.00 دلار
چهل مقاله( 2013)
نویسنده: حسین نخجوانی   
به کوشش: غلامرضا طباطبایی مجد   

ناشر: آیدین

موضوع:
مقالات ادبی

37.00 دلار
تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه ی تبریز( 2014)
نویسنده: نادر میرزا   
به کوشش: غلامرضا طباطبایی مجد   

ناشر: آیدین

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

39.95 دلار
خاطراتی هنوز سبز( 2016)
نویسنده: غلامرضا طباطبایی مجد   

ناشر: موغام

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

24.95 دلار