چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
بیژن عبدالکریمی
مونیسم یا پلورالیسم: تحلیل و نقد دیدگاه داریوش شایگان در «افسون زدگی جدید»( 2005)
به کوشش: بیژن عبدالکریمی   

ناشر: یادآوران

موضوع:
هویت‏، سنت، تجدد

12.50 دلار
نوشته های اساسی شریعتی( 2014)
به کوشش: بیژن عبدالکریمی   

ناشر: نقد فرهنگ

موضوع:
اسلام : کتاب های عمومی

25.50 دلار
هایدگر در ایران: نگاهی به زندگی، آثار و اندیشه های سید احمد فردید( 2013)
نویسنده: بیژن عبدالکریمی   

ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

موضوع:
مقالات، گفتگوها،یادنامه ها و زندگینامه های فلسفی

28.95 دلار
هایدگر در افق تاریخی ما( 2016)
نویسنده: بیژن عبدالکریمی   

ناشر: نقد فرهنگ

موضوع:
تاریخ فلسفه در ایران

29.95 دلار
هگل یا مارکس: نقدی بر جریان روشنفکری ایران( 2017)
نویسنده: محمد رضایی    بیژن عبدالکریمی   

ناشر: نقد فرهنگ

موضوع:
هویت‏، سنت، تجدد

22.50 دلار
مونیسم یا پلورالیسم: واکاوی هستی شناسی یک نظریه اجتماعی: تحلیل و نقد دیدگاه داریوش شایگان در افسون زدگی جدید( 2017)
نویسنده: بیژن عبدالکریمی   

ناشر: نقد فرهنگ

موضوع:
مباحث فلسفی

22.50 دلار
تبارشناسی عقلانیت مدرن: قرائتی پست مدرن از اندیشه دکتر علی شریعتی( 2018)
با نقدی از: بیژن عبدالکریمی   
نویسنده: محمدامین قانعی راد   

ناشر: نقد فرهنگ

موضوع:
جامعه شناسی

34.95 دلار
پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر( 2018)
نویسنده: بیژن عبدالکریمی   

ناشر: نقد فرهنگ

موضوع:
اسلام : کتاب های عمومی

34.95 دلار
رهایی بخشی یا سلطه: نقدی بر مبانی نظام تعلیم و تربیت در ایران( 2018)
نویسنده: بیژن عبدالکریمی    محمد علی محمدی   

ناشر: نقد فرهنگ

موضوع:
جامعه شناسی

22.50 دلار
آینده روحانیت و جهان معاصر( 2018)
نویسنده: بیژن عبدالکریمی   

ناشر: نقد فرهنگ

موضوع:
اسلام : کتاب های عمومی
دین

26.95 دلار