چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
منصوره اتحادیه
در محضر شیخ فضل الله نوری: اسناد حقوقی عصر ناصری (مجموعه دو جلدی)( 2006)
به کوشش: منصوره اتحادیه    سعید روحی   
پیشگفتار: سید علی آل داود   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
هویت‏، سنت، تجدد

55.00 دلار
مراسلات تهران: نامه های مباشر میرزا حسین خان مبصر السلطنه( 2005)
پژوهش و بازنویسی: منصوره اتحادیه   
با همکاری: سعید میر محمد صادق   
ویرایش: مصطفی زمانی نیا   

ناشر: کتاب سیامک

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

22.95 دلار
سقوط ساسانیان (فاتحین خارجی، مقاومت داخلی و تصویر پایان جهان)( 2003)
نویسنده: تورج دریایی   
مترجم: منصوره اتحادیه    فرحناز امیرخانی حسینک لو   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
تاریخ ایران پیش از اسلام

16.00 دلار
خاطرات و اسناد نظام السلطنه مافی (مجموعه دو جلدی)( 2006)
نویسنده: حسین قلی خان نظام السلطنه مافی   
به کوشش: معصومه مافی    منصوره اتحادیه   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

59.00 دلار
از روزگار رفته حکایت (مجموعه سه جلدی)( 2004)
نویسنده: محمد ولی میرزا فرمانفرماییان   
به کوشش: منصوره اتحادیه    بهمن فرمان   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

51.50 دلار
جنگ ایران و انگلیس، جدایی هرات( 2004)
نویسنده: باربارا انگلیش   
مترجم: منصوره اتحادیه    سعاد پیرا   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
قاجاریه
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

15.50 دلار
انفصال هرات (گوشه هایی از روابط خارجی ایران: 1280-1200 ه.ق)( 2001)
نویسنده: منصوره اتحادیه   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
قاجاریه
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

13.95 دلار
عبدالحسین میرزا فرمان فرما (مجموعه 2 جلدی)( 2004)
نویسنده: منصوره اتحادیه   
با همکاری: غلامرضا سلامی    اسماعیل شمس   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران
زندگینامه های تاریخی

68.00 دلار
پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دوره های یکم و دوم مجلس شورای ملی)( 2003)
نویسنده: منصوره اتحادیه   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران

27.95 دلار
مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه( 1997)
نویسنده: منصوره اتحادیه   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران

21.50 دلار