چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سید صادق حسینی اشکوری
تلخیص کتاب اوقلیدس (چاپ عکسی)( 2006)
نویسنده: محمود بن محمد چغمینی خوارزمی   
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی
تاریخ و منابع علوم

68.00 دلار
سفینه صائب (بر اساس نسخه خطی کتابخانه دانشگاه اصفهان)( 2006)
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: دانشگاه اصفهان

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

120.00 دلار
اسناد موقوفات اصفهان: مجموعه 2 جلدی( 2008)
سرپرست علمی: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

107.00 دلار
بلند اختران شهر خفر: بررسی سنگ نوشته های مزار سادات شهید در سده هشتم هجری( 2009)
پژوهش: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

37.00 دلار
اصلاح البلاد( 2009)
نویسنده: سید علی میبدی یزدی   
تصحیح: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
قاجاریه

18.95 دلار
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی: جلد 41( 2009)
تالیف: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
کتاب شناسی

27.95 دلار
اسناد وقف نامه های نسخه های خطی: بازشناسی کتابخانه ها بر اساس وقف نامه های مخطوطات قم( 2011)
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
کتاب، کتابخانه و کتابداری

45.50 دلار
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (جلد 45): نسخه های شماره 16101-16500( 2011)
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
کتاب شناسی

31.00 دلار
تذکره لطایف الخیال (مجموعه 2 جلدی)( 2012)
نویسنده: مولی شاه محمد بن محمد دارابی اصطهباناتی   
تصحیح: یوسف بیگ باباپور   
مقدمه: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تذکره ها

78.00 دلار
معرفی میراث مخطوط (73): اسناد خاندان سید تومان بن عزیز آل ابی هلاله (نجف اشرف- عراق)، وثائق السید تومان ال ابی هلاله( 2011)
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

39.00 دلار