چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
اسماعیل بن حسن جرجانی
ذخیره خوارزمشاهی (جلدهای اول و دوم)( 2005)
نویسنده: اسماعیل بن حسن جرجانی   
به کوشش: محمد تقی دانش پژوه    ایرج افشار   

ناشر: المعی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

26.95 دلار
یادگار، در دانش پزشکی و داروشناسی( 2003)
نویسنده: اسماعیل بن حسن جرجانی   
به اهتمام: دکتر مهدی محقق   

ناشر: موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - مک گیل

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

37.00 دلار
ذخیره خوارزمشاهی (مجموعه 5 جلدی در 3 مجلد)( 2001)
نویسنده: اسماعیل بن حسن جرجانی   
تصحیح و تحشیه: دکتر محمد رضا محرری   

ناشر: فرهنگستان علوم پزشکی ایران

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

170.00 دلار
الاغراض الطبیة و المباحث العلائیة (جلد دوم)( 2006)
نویسنده: اسماعیل بن حسن جرجانی   
تصحیح و تحقیق: دکتر حسن تاج بخش   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

42.00 دلار