چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سعاد پیرا
مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات (جلد سوم)( 1999)
نویسنده: فیروز میرزا نصرت الدوله   
به اهتمام: منصوره اتحادیه (نظام مافی)    سعاد پیرا   

ناشر: کتاب سیامک

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

26.95 دلار
جنگ ایران و انگلیس، جدایی هرات( 2004)
نویسنده: باربارا انگلیش   
مترجم: منصوره اتحادیه    سعاد پیرا   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
قاجاریه
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

15.50 دلار
دفتر ثبت احکامات حضرت والا شاهزاده عماد السلطنه در حکومت شقاقی و بلوکات ثلاث( 2010)
به قلم: حسین قلی میرزا سالور   
به کوشش: بهمن بیانی    سعاد پیرا   

ناشر: تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

21.50 دلار
زیر پوست شهر: راپورت های نظمیه (پلیس مخفی): شیراز: منتخبی از اسناد و مدارک عبدالحسین میرزا فرمانفرما از حکومت فارس( 2014)
نویسنده: منصوره اتحادیه    سعاد پیرا    سعید روحی   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

23.00 دلار
نصرت الدوله: مجموعه مکاتبات، اسناد و خاطرات فیروزمیرزا فیروز (مجموعه 3 جلدی)( 2017)
نویسنده: سعاد پیرا   
به کوشش: منصوره اتحادیه (نظام مافی)   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

86.00 دلار
عشاق پاریس با مقدمه مفصلی بر تاریخ ترجمه در طول تاریخ قاجار( 2018)
به کوشش: سعاد پیرا    عباسقلی صادقی   
ترجمه: علی قلی بختیاری   

ناشر: نشر تاریخ ایران

موضوع:
قاجاریه

37.50 دلار