چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
ابوالقاسم قربانی
تحقیقی در آثار ریاضی ابوریحان بیرونی (تحریری نوین از بیرونی نامه)( 1995)
نویسنده: ابوالقاسم قربانی   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

25.50 دلار
نسوی نامه تحقیق در آثار ریاضی علی بن احمد نسوی( 1991)
نویسنده: ابوالقاسم قربانی   

ناشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

موضوع:

30.00 دلار
کاشانی نامه( 1989)
نویسنده: ابوالقاسم قربانی   

ناشر: مرکز نشردانشگاهی

موضوع:

30.00
فارسی نامه: در شرح احوال و آثار کمال الدین فارسی ریاضی دان و نورشناس ایرانی و بررسی شاهکار ریاضی او تذکره الاحباب فی بیان التحاب( 1984)
نویسنده: ابوالقاسم قربانی   

ناشر: هما

موضوع:

32.00 دلار