چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
فرید قاسمی
اشرف الدین حسینی (نسیم شمال)( 2007)
نویسنده: فرید قاسمی   

ناشر: شرکت سهامی کتاب های جیبی

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

6.50 دلار
محمد صادق حسینی (ادیب الممالک فراهانی)( 2007)
نویسنده: فرید قاسمی   

ناشر: شرکت سهامی کتاب های جیبی

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

6.50 دلار
سرگذشت مطبوعات در ایران روزگار محمد شاه و ناصرالدین شاه (مجموعه دو جلدی)( 2001)
نویسنده: فرید قاسمی   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

81.00 دلار
مطبوعات ایران در قرن بیستم( 2001)
نویسنده: فرید قاسمی   

ناشر: قصه

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

11.95 دلار
تاریخ روزنامه نگاری ایران (مجموعه دو جلدی)( 2000)
نویسنده: فرید قاسمی   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

42.00 دلار
مشاهیر مطبوعات ایران، جلد اول: محمد حسن اعتماد السلطنه( 2000)
نویسنده: فرید قاسمی   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

21.50 دلار
اسناد روزنامه نگاران و مطبوعات؛ به انضمام اسناد چاپ( 2011)
تدوین: فرید قاسمی   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری
اسناد و مدارک تاریخی

46.00 دلار
تاریخ مطبوعات ایران؛ به انضمام پیشینه مطبوعات جهان( 2011)
نویسنده: فرید قاسمی    یونس شکرخواه   

ناشر: ثانیه

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

21.50 دلار
تاریخ مطبوعات استان کرمانشاه (از سال 1324 هـ. ق. / 1285 تا 1391 هـ. ش.)( 2013)
نویسنده: محمد حسین شیریان   
مقدمه: فرید قاسمی   

ناشر: محمد حسین شیریان

موضوع:
روزنامه و روزنامه نگاری

22.00 دلار
جامع بیطره( 2013)
نویسنده: شهاب الدین علی علوی حسینی   
تصحیح و پژوهش: مجید انوشیروانی   
به کوشش: محمد رضا شمس اردکانی    فرید قاسمی   

ناشر: چوگان

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

15.50 دلار