چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
نادر مطلبی کاشانی
کتابفروشی: یادنمای بابک افشار (مجموعه مقالات)- جلد اول( 2005)
با همکاری: عبدالحسین آذرنگ    علی دهباشی    سید فرید قاسمی    نادر مطلبی کاشانی   

ناشر: شهاب

موضوع:
کتاب، کتابخانه و کتابداری

37.00 دلار
پژوهش های ایران شناسی، جلد بیستم: آفرین نامه( 2010)
به کوشش: نادر مطلبی کاشانی   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
ایران شناسی عمومی

68.00 دلار
تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار: تاریخ وصاف/چاپ عکسی( 2009)
تالیف: شرف الدین عبدالله یزدی   
به کوشش: ایرج افشار    محمود امید سالار    نادر مطلبی کاشانی   

ناشر: طلایه

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

246.50 دلار
شاهنامه: نسخه برگردان از روی نسخه کتابخانه دانشگاه سن ژوزف بیروت( 2010)
به کوشش: ایرج افشار    محمود امیدسالار    نادر مطلبی کاشانی   
مقدمه: جلال خالقی مطلق   

ناشر: طلایه

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

219.00 دلار
هدایة المتعلمین فی الطب (چاپ عکسی)( 2008)
نویسنده: ابوبکر ربیع بن احمد اخوینی بخاری   
به کوشش: ایرج افشار    محمود امید سالار    نادر مطلبی کاشانی   

ناشر: بهرام

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

242.50 دلار
تحقیق در احوال و آثار ابن شهاب یزدی (شاعر، مورخ و منجم گمنام قرن نهم)( 2014)
نویسنده: مهدی بیانی   
به اهتمام: نادر مطلبی کاشانی   

ناشر: مورخ

موضوع:

30.50 دلار
پوست نوشت های قرآنی یزد: بازمانده از حدود سده سوم و چهارم هجری قمری (یافت شده در یزد)( 2013)
به اهتمام: رسول جعفریان    نادر مطلبی کاشانی   

ناشر: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث

موضوع:
قرآن و قرآن پژوهی

91.00 دلار
نامه های محمد قزوینی به محمد علی فروغی و عباس اقبال آشتیانی؛ به انضمام نامه فروغی به قزوینی در باب تالیف تاریخی برای ایران( 2015)
به کوشش: ایرج افشار   
مقدمه: احمد مهدوی دامغانی   
به کوشش: نادر مطلبی کاشانی   

ناشر: طهوری

موضوع:
مقالات ادبی

29.95 دلار
فرسنامه قیم نهاوندی: کهن ترین فرسنامه شناخته شده به فارسی( 2016)
به کوشش: آذرتاش آذرنوش    نادر مطلبی کاشانی   
نویسنده: محمد بن مبارک زنگی   

ناشر: نی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

21.00 دلار
اسناد امین الضرب: مکاتبات دکتر اصغر مهدوی و شیرین مهدوی (به انضمام پنج رساله و مقاله درباره خاندان و اسناد امین الضرب)( 2017)
مقدمه: ایرج افشار   
با همکاری: نادر مطلبی کاشانی    شیرین مهدوی   

ناشر: طهوری

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

38.00 دلار