چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
امیر هوشنگ انوری
گزیده مقالات و اخبار روزنامه های مهم درباره خلیج فارس: 1320 -1253 ه. ش( 2008)
مقدمه و بررسی: حسن حبیبی   
تدوین: امیر هوشنگ انوری   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

154.00 دلار
وصف خلیج فارس در نقشه های تاریخی: مصور، رنگی( 2007)
پدیدآورندگان: محمد حسن گنجی    محمد باقر وثوقی    فاطمه فریدی    امیر هوشنگ انوری   
مقدمه، تدوین و بازبینی نهائی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

315.00 دلار
وصف ایران و مناطق آن در برخی از نقشه های دوره اسلامی( 2011)
گردآوری: امیر هوشنگ انوری    فاطمه فریدی مجید   
مقدمه: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

187.00 دلار
مساجد دیرینه سال استان تهران (تهران، دماوند، ری، شمیرانات، فیروزکوه، ورامین)( 2011)
مدیر طرح: امیر هوشنگ انوری   
مقدمه: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
اسلام : کتاب های عمومی

171.50 دلار
نسخه برگردان غرایب الفنون و ملح العیون (از روی نسخه خطی منحصر به فرد کتابخانه بادلیان)( 2013)
نویسنده: مولفی ناشناخته   
به کوشش: یوسف بیگ باباپور   
مقدمه: امیر هوشنگ انوری   

ناشر: سفیر اردهال

موضوع:
کتاب های چاپ عکسی

22.00 دلار
اطلس تاریخی نقشه ها و تصویرهای جغرافیایی آذربایجان( 2015)
نویسنده: امیر هوشنگ انوری   

ناشر: ندای تاریخ

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

74.95 دلار