چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
یوسف بیگ باباپور
خواص الاشیاء( 2009)
نگاشته به زبان یونانی از: حکیم ابوعلی   
ترجمه به زبان فارسی از: محمد بن زکریا   
به کوشش: یوسف بیگ باباپور    کاوه عباسی   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

24.00 دلار
مزارات، سنگ نوشته ها و اسناد مراغه( 2009)
نویسنده: یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

50.00 دلار
اسناد نویافته از تاریخ مراغه: مجموعه اسناد حکومتی دوره قاجاریه( 2009)
به کوشش: مسعود غلامیه    یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

37.00 دلار
اسناد نویافته از تاریخ مراغه: مجموعه اسناد شرعی در دوره قاجاریه( 2009)
به کوشش: مسعود غلامیه    یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

37.00 دلار
جواهرنامه: تلخیص تنسوخ نامه ایلخانی خواجه نصیر الدین طوسی( 2009)
مؤلف: ناشناس   
به کوشش: یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

20.00 دلار
الاحکام علی قرانات الکواکب( 2009)
نویسنده: ابی معشر جعفربن محمد منجم بلخی   
به کوشش: یوسف بیگ باباپور    فضل الله رضوی پور    اباذر فتح الله زاده   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

20.00 دلار
سفرنامه مظفرالدین شاه به مراغه( 2010)
به کوشش: مسعود غلامیه    یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
سفر نامه ها

18.95 دلار
تقویم الابدان فی تدبیرالانسان(چاپ عکسی)( 2011)
نویسنده: یحیی بن عیسی ابن جزله بغدادی   
مقدمه و استخراج فهارس: یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

42.50 دلار
تحفة الملوک( 2011)
نویسنده: اوحدالدین بن حسین اوحدی مراغی   
مقدمه و تصحیح: یوسف بیگ باباپور   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
آثار فیلسوفان

24.50 دلار
خلاصة الحساب(عربی)( 2011)
نویسنده: محمد بن حسین شیخ بهائی   
تقدیم و تصحیح: یوسف بیگ باباپور   
با همکاری: مهدی طالعی   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

22.50 دلار