چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمد جواد جاوید
گفتارهایی در باب حجاب: مجموعه مقالات( 2009)
به اهتمام: محمد جواد جاوید    محمد مهدی شجاعی   

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

موضوع:
زنان

18.95 دلار
تاملی بر ابعاد عملی و تجربی حجاب: مجموعه مقالات( 2009)
به اهتمام: محمد جواد جاوید   

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

موضوع:
زنان

20.00 دلار
سرمایه اجتماعی و وضعیت آن در ایران( 2010)
به اهتمام: محمد جواد جاوید    اصغر ایزدی جیران   

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

موضوع:
جامعه شناسی

22.95 دلار
تشکل های دانشجویی: به ضمیمه مجموعه قوانین تشکل های دانشجویی( 2010)
به اهتمام: محمد جواد جاوید   

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

موضوع:
جنبش دانشجویی ایران

29.00 دلار
مبانی حقوق عمومی ایران و اسلام( 2016)
نویسنده: محمد جواد جاوید   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
حقوق

33.00 دلار