چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمود جعفری دهقی
جرعه بر خاک: یادنامه استاد یحیی ماهیار نوابی( 2008)
به کوشش: محمود جعفری دهقی   

ناشر: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

30.50 دلار
درآمدی بر زبان بلخی( 2013)
نویسنده: محمود جعفری دهقی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

28.95 دلار
مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی (گذشته و حال)( 2014)
به کوشش: محمود جعفری دهقی   

ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

32.50 دلار
تاریخ جامع ایران (مجموعه 20 جلدی)( 2015)
زیر نظر: کاظم موسوی بجنوردی   
سرویراستار: حسن رضائی باغ بیدی    صادق سجادی    محمود جعفری دهقی   

ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

1500.00 دلار
مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی زبان و گویش های ایرانی (گذشته و حال)( 2016)
به کوشش: محمود جعفری دهقی    نازنین خلیلی پور   

ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

موضوع:
مقالات ادبی

51.00 دلار
راهنمای کتیبه های فارسی میانه (پهلوی ساسانی)( 2016)
نویسنده: محمود جعفری دهقی   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
ادبیات ایران پیش از اسلام

26.00 دلار
کتاب الملخص فی اللغه: مع الوفاء بترجمه ما فی القرآن( 2016)
مقدمه: محمود جعفری دهقی   
نویسنده: ابوالفتح حمد بن احمد بن حسین بادی   

ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

موضوع:
قرآن و قرآن پژوهی

29.95 دلار
بازشناسی منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان از ورود آریاییها تا سقوط امپراتوری ساسانی( 2016)
نویسنده: محمود جعفری دهقی   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
تاریخ ایران پیش از اسلام

25.95 دلار
مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی زبانها و گویش های ایرانی (گذشته و حال)( 2018)
به کوشش: محمود جعفری دهقی    شیما جعفری دهقی   

ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی)

موضوع:
مقالات ادبی

67.50 دلار