چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
علیرضا حاجیان نژاد
تاریخ وصاف الحضرة(جلد چهارم)( 2009)
نویسنده: عبدالله بن فضل الله وصاف الحضرة   
مقدمه، تصحیح و تعلیق: علیرضا حاجیان نژاد   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

70.95 دلار
کتاب منتهی الارب فی لغة العرب(جلد اول)( 2009)
نویسنده: عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری   
تصحیح و تعلیق: محمد حسن فوادیان    علیرضا حاجیان نژاد   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
فرهنگ های خارجی - فارسی

76.00 دلار
کتاب منتهی الارب فی لغه العرب (جلد دوم): د – ص ( 2014)
نویسنده: عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری   
تصحیح: محمد حسن فوادیان    علیرضا حاجیان نژاد   

ناشر: دانشگاه تهران

موضوع:
فرهنگ های خارجی - فارسی

49.95 دلار