چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سید جعفر حسینی اشکوری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی: جلد 28( 2009)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
کتاب شناسی

22.95 دلار
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (جلد 49): نسخه های شماره 17701-18100( 2013)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
کتاب شناسی

30.50 دلار
فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره)، (ایران – یزد): دفتر دوم( 2014)
نگارش: سید جعفر حسینی اشکوری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
کتاب شناسی

19.95 دلار
فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره): (یزد – ایران): دفتر سوم: 601-869( 2015)
نگارش: سید جعفر حسینی اشکوری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
کتاب شناسی

31.95 دلار
فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی (جلد نهم)( 2014)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری   

ناشر: مرکز احیاء میراث اسلامی

موضوع:
کتاب شناسی

49.95 دلار
فهرست نسخه های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی (فهرس مخطوطات مکتبه العلامه الرفیعی القزوینی)( 2018)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری   

ناشر: موسسه کتاب شناسی شیعه

موضوع:
کتاب شناسی

36.00 دلار