چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
حسن انوشه
دانشنامه ادب فارسی، جلد ششم: ادب فارسی در آناتولی و بالکان( 2004)
به سرپرستی: حسن انوشه   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

66.95 دلار
دانشنامه ادب فارسی، جلد پنجم: ادب فارسی در قفقاز (آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و جمهوری خودمختار داغستان)( 2003)
به سرپرستی: حسن انوشه   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

56.50 دلار
دانشنامه ادب فارسی، جلد دوم: اصطلاحات، موضوعات و مضامین ادب فارسی( 2002)
به سرپرستی: حسن انوشه   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

70.95 دلار
دانشنامه ادب فارسی، جلد سوم: ادب فارسی در افغانستان( 2002)
به سرپرستی: حسن انوشه   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان
فنون و صناعات ادبی

59.00 دلار
دانشنامه ادب فارسی،‌جلد چهارم: ادب فارسی در شبه قاره هند (مجموعه سه جلدی)( 2001)
به سرپرستی: حسن انوشه   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

189.00 دلار
ایران و تمدن ایرانی( 2000)
نویسنده: کلمان هوار   
مترجم: حسن انوشه   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
تاریخ ایران پیش از اسلام

16.00 دلار
تاریخ ایران: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان( 2002)
زیر نظر: دانشگاه کمبریج   
مترجم: حسن انوشه   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

42.00 دلار
تاریخ ایران: از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان( 2002)
زیر نظر: دانشگاه کمبریج   
مترجم: حسن انوشه   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

42.00 دلار
تاریخ غزنویان (جلد 1 و 2)( 2002)
نویسنده: ادموند کلیفورد باسورث   
مترجم: حسن انوشه   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

34.50 دلار
دانشنامه ادب فارسی، جلد هفتم: ادب فارسی در جهان عرب( 2008)
به سرپرستی: حسن انوشه   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

167.00 دلار