چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمود رفیعی
مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت ملاعبدالعلی بیرجندی( 2007)
به کوشش: محمود رفیعی   

ناشر: هیرمند

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

39.95 دلار
از شوکتی تا دولتی: جستارهای فرهنگی درباره شرق ایران( 2009)
نویسنده: محمد رضا راشد محصل   
به کوشش: محمود رفیعی   

ناشر: هیرمند

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

46.00 دلار
نمایندگان بیرجند در مجلس شورای ملی: 1285-1357( 2009)
نویسنده: محمود فاضلی بیرجندی   
به کوشش: محمود رفیعی   

ناشر: هیرمند

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

63.00 دلار
شرح بیست باب در معرفت اسطرلاب (شرح بیست باب خواجه نصیرالدین طوسی)، چاپ عکسی از نسخه خطی به خط شارح، نسخه شماره 10611 کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله مرعشی نجفی( 2012)
نویسنده: نظام الدین عبدالعلی بن محمد حسین فاضل بیرجندی   
به کوشش: محمود رفیعی   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسلام : کتاب های تخصصی

49.50 دلار
صنعه آلات الرصد: چاپ عکسی از نسخه خطی به خط بیرجندی، نسخه شماره 10612 کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله مرعشی نجفی( 2012)
نویسنده: نظام الدین عبدالعلی بن محمد حسین فاضل بیرجندی   
به کوشش: محمود رفیعی   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
تاریخ و منابع علوم
کتاب های چاپ عکسی

41.50 دلار
سفرنامه حکیم نزاری قهستانی( 2013)
تصحیح و مقابله: چنگیز غلامعلی بایبوردی   
به اهتمام: محمود رفیعی   

ناشر: هیرمند

موضوع:
سفر نامه ها

22.50 دلار
یادداشت های محرمانه ی کنسولگری انگلستان در سیستان و قاینات: سال های 1917 تا 1919 میلادی – 1295 تا 1297 خورشیدی)( 2013)
ترجمه: محمود فاضلی بیرجندی   
به اهتمام: محمود رفیعی   

ناشر: هیرمند

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

25.50 دلار
ادب نامه( 2013)
نویسنده: سعدالدین نزاری قهستانی   
به کوشش: محمود رفیعی   

ناشر: هیرمند

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

22.00 دلار
گزارش های محرمانه کنسولگری انگلستان در سیستان و قانیات: سال های 1909 تا 1911 میلادی- 1288 تا 1290 خورشیدی( 2015)
ترجمه: محمود رفیعی   

ناشر: هیرمند

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

47.50 دلار
مثنوی ازهر و مزهر( 2015)
شاعر: سعدالدین نزاری قهستانی   
به کوشش: محمود رفیعی   

ناشر:

موضوع:

43.95 دلار