چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سلمان ساکت
چون من در این دیار: جشن نامه استاد دکتر رضا انزابی نژاد( 2010)
به کوشش: محمدرضا راشدمحصل    محمدجعفر یاحقی    سلمان ساکت   

ناشر: سخن

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

50.00 دلار
دانش و آزادگی و ... (ارجنامه استاد محمد رضا راشد محصل)( 2014)
به اشراف: محمد جعفر یاحقی    سلمان ساکت    آرش اکبری مفاخر   

ناشر: سخن

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی
مقالات ادبی

38.00 دلار
خرد بر سر جان: نامگانه دکتر احمد علی رجایی بخارائی( 2013)
به کوشش: محمد جعفر یاحقی    محمد رضا راشد محصل    سلمان ساکت   

ناشر: سخن

موضوع:
مقالات ادبی

32.95 دلار
دیهیم هفتاد: مهرنامه دکتر محمدجعفر یاحقی( 2018)
به خواستاری: محمود فتوحی    سلمان ساکت    اصغر ارشاد سرایی   

ناشر: سخن

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

60.00 دلار
قره العین( 2018)
تصحیح و تحقیق: سلمان ساکت   
نویسنده: قاضی اوش   
تصحیح و تحقیق: زهرا محمودی   

ناشر: دکتر محمود افشار

موضوع:
امثال و حکم
ادبیات

37.50 دلار