چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
امید سروری
رسایل پیرجمال اردستانی: دفتر اول( 2010)
تصحیح و تحقیق: امید سروری   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

50.00 دلار
شرح الکنوز و بحرالرموز( 2009)
نویسنده: جمال الدین محمد جمالی اردستانی   
تصحیح و تحقیق: امید سروری   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های تخصصی

39.95 دلار
تذکره بی نظیر( 2011)
نویسنده: سید عبدالوهاب بخاری دولت آبادی   
تصحیح و تحقیق: امید سروری   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
تذکره ها

30.50 دلار
دیوان اثیر اومانی (سراینده سده 6-7 قمری)( 2012)
شاعر: اثیر اومانی   
مصحح: امید سروری    عباس بگ جانی   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

61.00 دلار
دیوان جنید شیرازی( 2013)
شاعر: معین الدین ابوالقاسم بن محمود شیرازی   
تحقیق و تصحیح: امید سروری   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

26.00 دلار
عوارف المعارف؛ به انضمام ذیل معارف العوارف( 2014)
نویسنده: شهاب الدین عمر سهروردی    صدرالدین جنید شیرازی   
به کوشش: امید سروری   

ناشر: سفیر اردهال

موضوع:
تصوف و عرفان : کتاب های عمومی
کتاب های چاپ عکسی

36.50 دلار
دیوان امیری هروی( 2014)
شاعر: جلال الدین یوسف امیری هروی   
تصحیح: امید سروری    عباس بگ جانی   

ناشر: منشور سمیر

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

28.95
سفینه ترمد( 2017)
تصحیح: امید سروری   
نویسنده: محمود بن یغمور   
تصحیح: باقر ابطحی   

ناشر: محمود افشار

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

51.95 دلار