چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمد رضا شمس اردکانی
فهرست اسناد پزشکی موجود در سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران( 2008)
تحقیق، گردآوری و تدوین: محمد رضا شمس اردکانی    فرید قاسملو    علی اکبر وطن پرست    فاطمه فرجادمند   

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

موضوع:
کتاب شناسی

63.00 دلار
مخزن الادویه( 2009)
نویسنده: محمد حسین بن محمد هادی عقیلی علوی خراسانی   
تحقیق، تصحیح و تحشیه: محمد رضا شمس اردکانی    روجا رحیمی    فاطمه فرجادمند   
مقدمه: علی اکبر ولایتی   

ناشر: دانشگاه علوم و خدمات بهداشتی درمانی تهران

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

167.00 دلار
مروری بر تاریخ منابع طب سنتی اسلام و ایران( 2010)
نویسندگان: محمد رضا شمس اردکانی    بهزاد ذوالفقاری    مهدی ترکی    اکبر روزبهانی   

ناشر: صهبای دانش

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

31.95 دلار
خلاصة التجارب: جلد اول( 2009)
نویسنده: بهاء الدوله رازی   
تحقیق‏، تصحیح و بازنویسی: محمد رضا شمس اردکانی    عبدالعلی محقق زاده    پویا فریدی    زهره ابوالحسن زاده   
مقدمه: علی اکبر ولایتی   

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی تهران

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

64.50 دلار
کتابنامه تاریخ پزشکی اسلامی( 2008)
مولفین: محمد رضا شمس اردکانی    فرید قاسملو    فاطمه علی اکبری    مهسان پوراسداللهی   

ناشر: راه کمال

موضوع:
کتاب شناسی

102.00 دلار
فهرستواره مشترک نسخه های خطی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه های ایران( 2008)
تحقیق، گردآوری و تدوین: محمد رضا شمس اردکانی    محمد رضا مخبر دزفولی    فرید قاسملو    محمد صدر   

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

موضوع:
کتاب شناسی

109.95 دلار
تحفة المؤمنین( 2008)
نویسنده: سید محمد مومن تنکابنی   
تصحیح و تحقیق: روجا رحیمی    محمد رضا شمس اردکانی    فاطمه فرجادمند   

ناشر: شهر

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

111.00 دلار
تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: جلد اول( 2009)
مولفان: علی اکبر ولایتی    محمد رضا شمس اردکانی    محمد رضا مخبر دزفولی    فرید قاسملو   

ناشر: چوگان

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

116.50 دلار
تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: جلد دوم( 2010)
تالیف: علی اکبر ولایتی    محمد رضا شمس اردکانی    محمد رضا مخبر دزفولی    فرید قاسملو   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

128.50 دلار
تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (جلد سوم)( 2012)
نویسنده: علی اکبر ولایتی    محمد رضا شمس اردکانی    محمد رضا مخبر دزفولی    فرید قاسملو   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

123.50 دلار