چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
یعقوب آژند
شعر دوره مشروطه( 2000)
نویسنده: مینب الرحمن   
مترجم: یعقوب آژند   

ناشر: روزگار

موضوع:
درباره شعر و شاعران معاصر ایران

11.00 دلار
اسماعیلیان( 2007)
نویسندگان: برنارد لویس    لوئی ماسینیون    ع. حمدانی    م. هاجسن    آصف فیضی    و. ایوانف   
ترجمه و تدوین: یعقوب آژند   

ناشر: مولی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

39.95 دلار
تاریخ ایران: دوره تیموریان( 2003)
تالیف: دانشگاه کمبریج   
مترجم: یعقوب آژند   

ناشر: جامی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

33.00 دلار
نمایش در دوره صفوی( 2006)
نویسنده: یعقوب آژند   

ناشر: فرهنگستان هنر

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

21.50 دلار
کمال الدین بهزاد( 2007)
نویسنده: یعقوب آژند   

ناشر: شرکت سهامی کتاب های جیبی

موضوع:
نقاشی و عکاسی

8.50 دلار
مکتب نگارگری اصفهان (مصور، رنگی)( 2006)
نویسنده: یعقوب آژند   

ناشر: فرهنگستان هنر

موضوع:
نقاشی و عکاسی

55.00 دلار
سیر و صور نقاشی ایران( 2005)
نویسنده: تامس آرنولد   
زیر نظر: آرتوراپهام پوپ   
مترجم: یعقوب آژند   

ناشر: مولی

موضوع:
نقاشی و عکاسی

43.50 دلار
مکتب نگارگری تبریز و «قزوین - مشهد»/مصور، رنگی( 2005)
نویسنده: یعقوب آژند   

ناشر: فرهنگستان هنر

موضوع:
نقاشی و عکاسی

40.95 دلار
تجدد ادبی در دوره مشروطه( 2006)
نویسنده: یعقوب آژند   

ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

موضوع:
در باب مشروطیت در ایران
فنون و صناعات ادبی

29.00 دلار
استاد محمد سیاه قلم( 2007)
نویسنده: یعقوب آژند   

ناشر: شرکت سهامی کتاب های جیبی

موضوع:
نقاشی و عکاسی

8.50 دلار