چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
نصرالله صالحی
اندیشه تجدد و ترقی در عصر بحران (1299-1288)( 2008)
نویسنده: نصرالله صالحی   

ناشر: طهوری

موضوع:
از مشروطه تا پهلوی

35.95 دلار
تاریخ عثمانی پاشا (شرح یورش عثمانی به قفقاز و آذربایجان)( 2008)
نویسنده: ابوبکربن عبدالله   
به کوشش: یونس زیرک   
ترجمه از ترکی عثمانی‏ مقدمه و توضیحات: نصرالله صالحی   

ناشر: طهوری

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

35.95 دلار
تاریخ سلانیکی (1008-971 ه. ق)( 2011)
نویسنده: مصطفی افندی سلانیکی   
ترجمه از ترکی عثمانی: حسن بن علی   
تصحیح، ترجمه، مقدمه و توضیحات: نصرالله صالحی   

ناشر: طهوری

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

60.50 دلار
فتحنامه ایروان (روابط ایران و عثمانی در آستانه برافتادن صفویان)( 2015)
نویسنده: سلحشور خاصه کمانی مصطفی آغا   
تصحیح: محمد منیر آق تپه    نصرالله صالحی    صفیه خدیو   

ناشر: طهوری

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

28.95 دلار
تاریخ روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی( 2015)
به کوشش: نصرالله صالحی   

ناشر: طهوری

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

38.00 دلار
مجموعه رسائل و لوایح تحدید حدود ایران و عثمانی 907-1309 هجری قمری( 2016)
تصحیح و پژوهش: نصرالله صالحی   

ناشر: طهوری

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

51.95 دلار
ملاحظات و محاکمات (دو لایحه در تحدید حدود ایران و عثمانی) 1292 هجری قمری( 2017)
نویسنده: میرزا محبعلی خان ناظم الملک مرندی یکانلو   
تصحیح: نصرالله صالحی   

ناشر: طهوری

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

34.95 دلار
لایحه تحدید حدود ایران و عثمانی (1266 تا 1268 هجری قمری)( 2018)
نویسنده: درویش پاشا   
مترجم: میرزا جهانگیر خان ناظم الملک مرندی   
تصحیح: نصرالله صالحی   

ناشر: طهوری

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه

42.50 دلار