چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
هوشنگ عباسی
نمایش ها و بازی های سنتی گیلان( 2007)
مؤلفان: سید هاشم موسوی    هوشنگ عباسی    اصغر نژاد بخش    هما رفیعی مقدم   
زیر نظر: دکتر محمود طالقانی   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
نمایش و تئاتر در ایران

21.50 دلار
یادبودهای انقلاب جنگل، با نوشته هایی از : کریم کشاورز – حسن تهرانی افشاری – بحرالعلوم – فریدون نوزاد – افشین پرتو – جعفر خمامی زاده – هوشنگ عباسی ( 2011)
نویسنده: هوشنگ عباسی    محمدرضا توسلی   

ناشر: بلور

موضوع:
قاجاریه
از مشروطه تا پهلوی

39.00 دلار
دانشنامه ی فرهنگ و تمدن گیلان(8): گیلان در سفرنامه های سیاحان ایرانی( 2007)
نویسنده: هوشنگ عباسی   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

149.50 دلار
دانشنامه ی فرهنگ و تمدن گیلان (30): درآمدی بر ادبیات گیلکی( 2010)
انتشارات: هوشنگ عباسی   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

19.50 دلار
آیین های سنتی نوروز در گیلان( 2013)
نویسنده: هوشنگ عباسی   
به کوشش: محمدرضا توسلی   

ناشر: بلور

موضوع:
آداب و رسوم مردم ایران

16.95 دلار
استاد ابراهیم پورداود و ایران شناسی( 2016)
به کوشش: هوشنگ عباسی   

ناشر: آوای کلار

موضوع:
ایران شناسی عمومی

36.00 دلار