چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
نعمت الله فاضلی
فرهنگ و دانشگاه( 2008)
نویسنده: نعمت الله فاضلی   

ناشر: ثالث

موضوع:
جامعه شناسی

24.00 دلار
انسان شناسی مدرن در ایران معاصر: تاریخچه، تحولات، مسائل و چالش ها( 2009)
نویسنده: نعمت الله فاضلی   

ناشر: نسل آفتاب

موضوع:
جامعه شناسی

22.95 دلار
مردم نگاری آموزش: چند مطالعه مردم نگارانه در زمینه آموزش و پرورش امروز ایران( 2011)
نویسنده: نعمت الله فاضلی   

ناشر: علم

موضوع:
جامعه شناسی

25.95 دلار
فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگی در گفتمان های شهری با تکیه بر مطالعات شهر تهران( 2012)
نویسنده: نعمت الله فاضلی   

ناشر: تیسا

موضوع:
جامعه شناسی

30.50 دلار
کافی شاپ و زندگی شهری( 2014)
نویسنده: نعمت الله فاضلی   

ناشر: تیسا

موضوع:
جامعه شناسی

11.95 دلار
پشت دریاها شهری است: فرایندها، روش ها و کاربردهای مردم نگاری شهری( 2013)
نویسنده: نعمت الله فاضلی   

ناشر: تیسا

موضوع:
جامعه شناسی

23.00 دلار
بررسی متون طنزآمیز عامیانه ایرانی( 2014)
نویسنده: نعمت الله فاضلی    امیر هاشمی مقدم   

ناشر: علم

موضوع:
هجو، طنز و هزل

17.00 دلار
نگرشی نو به سیاست فرهنگی: سیاست فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی( 2013)
نویسنده: نعمت الله فاضلی    مرتضی قلیچ   

ناشر: تیسا

موضوع:
سیاست

22.95 دلار
تاریخ فرهنگی ایران مدرن( 2014)
نویسنده: نعمت الله فاضلی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
هویت‏، سنت، تجدد

30.00 دلار
تجربه تجدد: رویکردی انسان شناختی به امروزی شدن فرهنگ ایرانی( 2015)
نویسنده: نعمت الله فاضلی   

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

موضوع:
هویت‏، سنت، تجدد

43.00 دلار