چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمود فاضلی بیرجندی
نمایندگان بیرجند در مجلس شورای ملی: 1285-1357( 2009)
نویسنده: محمود فاضلی بیرجندی   
به کوشش: محمود رفیعی   

ناشر: هیرمند

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

63.00 دلار
لهستان و ایران: برگ هایی از تاریخ روابط ایران و لهستان/ فارسی - انگلیسی( 2009)
گردآوری: سفارت لهستان   
ویراستار: محمود فاضلی بیرجندی   

ناشر: کتابسرا

موضوع:
دوره پهلوی

47.50 دلار
تذکره اربیل (وقایع نامه آربلا)( 2011)
نویسنده: مولفی ناشناخته   
مترجم: محمود فاضلی بیرجندی   

ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

موضوع:
زندگینامه های تاریخی

44.00 دلار
یادداشت های محرمانه ی کنسولگری انگلستان در سیستان و قاینات: سال های 1917 تا 1919 میلادی – 1295 تا 1297 خورشیدی)( 2013)
ترجمه: محمود فاضلی بیرجندی   
به اهتمام: محمود رفیعی   

ناشر: هیرمند

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

25.50 دلار
از مهدی بازرگان تا حسن روحانی: کابینه ها در جمهوری اسلامی ایران( 2014)
نویسنده: محمود فاضلی بیرجندی   

ناشر: پایان

موضوع:
از انقلاب اسلامی به بعد

31.95 دلار