چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
مقصود فراستخواه
سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران( 2009)
نویسنده: مقصود فراستخواه   

ناشر: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

موضوع:
راهنماها و تاریخچه ها

52.95 دلار
دانشگاه ایرانی و مسئله کیفیت: جستارگشایی برای نظام تضمین کیفیت آموزش عالی ایران( 2009)
نویسند: مقصود فراستخواه   

ناشر: آگاه

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

29.00 دلار
تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران: داستان یک خانه، داستان یک سرزمین (به همراه یک عدد دیسک فشرده)( 2015)
نویسنده: مقصود فراستخواه   

ناشر: نی

موضوع:
جامعه شناسی

33.00 دلار
ما ایرانیان: زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی( 2015)
نویسنده: مقصود فراستخواه   

ناشر: نی

موضوع:
جامعه شناسی

23.95 دلار
تخلفات، فساد و سلامت اداری در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران( 2015)
نویسنده: محمد آتشک    محمود ابوالقاسمی    مقصود فراستخواه   

ناشر: فکرسازان

موضوع:
حقوق

21.00 دلار
کتاب شاخص آموزش عالی( 2016)
نویسنده: مقصود فراستخواه   

ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع:
جامعه شناسی

20.95 دلار
گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران: مباحثی نو و انتقادی در باب دانشگاه پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالی( 2017)
نویسنده: مقصود فراستخواه   

ناشر: آگاه

موضوع:
جامعه شناسی

26.00 دلار
من و شهر من (خود - زیست نگاری)( 2018)
نویسنده: محسن شریف زاده   
مقدمه: مقصود فراستخواه    محمد توسلی   

ناشر: شرکت سهامی انتشار

موضوع:
جامعه شناسی

27.50 دلار