چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
فاطمه فریدی مجید
سرگذشت تقسیمات کشوری ایران: 1385-1285/جلد اول( 2009)
تالیف: فاطمه فریدی مجید   
با همکاری: فاطمه دفتری    نجمه ملک پور   
مقدمه و بررسی نهایی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

120.00 دلار
سرگذشت تقسیمات کشوری ایران:از 1285 تا 1385ه.ش(جلد چهارم)( 2011)
سرپرست طرح: فاطمه فریدی مجید   
مقدمه و بررسی نهایی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

120.00 دلار
سرگذشت تقسیمات کشوری ایران (1385-1285) (جلد پنجم): قزوین، قم، کردستان، کرمان( 2011)
پژوهش: بنیاد ایران شناسی   
مدیر طرح: فاطمه فریدی مجید    حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

156.00 دلار
سرگذشت تقسیمات کشوری ایران (1385-1285) (جلد دوم): ایلام، بوشهر، تهران، و چهارمحال بختیاری( 2009)
پژوهش: بنیاد ایران شناسی   
طرح و اجرا: فاطمه فریدی مجید    حشمت الله سلیمی    نجمه ملک پور   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

130.00 دلار
سرگذشت تقسیمات کشوری ایران (1385-1285) (جلد سوم): خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان( 2009)
پژوهش: بنیاد ایران شناسی   
طراح: فاطمه فریدی مجید    نجمه ملک پور   
مقدمه و بررسی: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

156.00 دلار
وصف ایران و مناطق آن در برخی از نقشه های دوره اسلامی( 2011)
گردآوری: امیر هوشنگ انوری    فاطمه فریدی مجید   
مقدمه: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

187.00 دلار
سرگذشت تقسیمات کشوری ایران (1385-1285 (جلد ششم): کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان و لرستان( 2013)
پژوهش: بنیاد ایران شناسی   
مدیر طرح: فاطمه فریدی مجید   
مقدمه: حسن حبیبی   

ناشر: بنیاد ایران شناسی

موضوع:
شهرها و استانهای ایران

160.95 دلار