چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
فرید قاسملو
فهرستواره مشترک نسخه های خطی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه های ایران( 2008)
تحقیق، گردآوری و تدوین: محمد رضا شمس اردکانی    محمد رضا مخبر دزفولی    فرید قاسملو    محمد صدر   

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

موضوع:
کتاب شناسی

109.95 دلار
نمایه فهرس المخطوطات الیمنیه( 2008)
نویسنده: فرید قاسملو   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
کتاب شناسی

42.00 دلار
تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: جلد اول( 2009)
مولفان: علی اکبر ولایتی    محمد رضا شمس اردکانی    محمد رضا مخبر دزفولی    فرید قاسملو   

ناشر: چوگان

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

116.50 دلار
نام خلیج فارس در طول تاریخ (فارسی/عربی)( 2008)
تحقیق و تعلیق: محمد جواد مشکور   
مقدمه: فرید قاسملو    عطاء الله تدین   

ناشر: المعی

موضوع:
تاریخ محلی و منطقه ای

21.50 دلار
فهرست اسناد پزشکی موجود در سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران( 2008)
تحقیق، گردآوری و تدوین: محمد رضا شمس اردکانی    فرید قاسملو    علی اکبر وطن پرست    فاطمه فرجادمند   

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

موضوع:
کتاب شناسی

63.00 دلار
کتابنامه تاریخ پزشکی اسلامی( 2008)
مولفین: محمد رضا شمس اردکانی    فرید قاسملو    فاطمه علی اکبری    مهسان پوراسداللهی   

ناشر: راه کمال

موضوع:
کتاب شناسی

102.00 دلار
تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: جلد دوم( 2010)
تالیف: علی اکبر ولایتی    محمد رضا شمس اردکانی    محمد رضا مخبر دزفولی    فرید قاسملو   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

128.50 دلار
تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (جلد سوم)( 2012)
نویسنده: علی اکبر ولایتی    محمد رضا شمس اردکانی    محمد رضا مخبر دزفولی    فرید قاسملو   

ناشر: امیرکبیر

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

123.50 دلار
به سوی اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی: مجموعه مقالات در زمینه اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی( 2011)
به کوشش: محمد رضا شمس اردکانی    فرید قاسملو   

ناشر: چوگان

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

20.95 دلار
فهرستواره کتاب های چاپ سنگی پزشکی ایران( 2011)
به کوشش: محمد رضا شمس اردکانی    فرید قاسملو    علی اکبر وطن پرست   

ناشر: چوگان

موضوع:
کتاب شناسی

32.50 دلار