چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
میر هاشم محدث
تاریخ درانیان( 2000)
نویسنده: سید حسین شیرازی   
مصحح: میر هاشم محدث   

ناشر: وزارت امور خارجه

موضوع:
فرهنگ، تاریخ و ادبیات افغانستان

21.50 دلار
صحف ابراهیم (بخش معاصران)( 2006)
نویسنده: علی ابراهیم خان خلیل بنارسی   
تصحیح: میر هاشم محدث   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
تذکره ها

42.00 دلار
مجمع النفایس (بخش معاصران)( 2006)
نویسنده: سراج الدین علی بن حسام الدین آرزو   
تصحیح: میر هاشم محدث   

ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

موضوع:
تذکره ها

28.00 دلار
چند امتیاز نامه عصر قاجار( 2002)
به کوشش: میر هاشم محدث   

ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

16.00 دلار
سفرنامه عراق عجم( 2008)
نویسنده: ناصرالدین شاه قاجار   
تصحیح: میر هاشم محدث   

ناشر: اطلاعات

موضوع:
سفر نامه ها

18.95 دلار
رسائل اعتماد السلطنه: شامل بیست و چهار مقاله( 2012)
تدوین: میر هاشم محدث   

ناشر: اطلاعات

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

35.00 دلار
جنه الاخبار (بخش تاریخ زندیه و قاجار)؛ به انضمام نخبه الاخبار (بخش تاریخ زندیه و قاجار)( 2012)
نویسنده: محمد حسن بن محمد رحیم لنجانی اصفهانی    عبدالوهاب بن علی اشرف اسماعیل شیرازی   
مصحح: میر هاشم محدث   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
صفویه، افشاریه، زندیه
قاجاریه

43.50 دلار
تذکره سرو آزاد (تحریر نهایی)( 2014)
نویسنده: میرغلام علی آزاد بلگرامی   
تصحیح: میر هاشم محدث   

ناشر: سفیر اردهال

موضوع:
تذکره ها

44.00 دلار
خواص الحیوان( 2014)
به تصحیح: میر هاشم محدث   
نویسنده: علی بن عبدالواسع کامی لاهیجانی   

ناشر: سفیر اردهال

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

23.00 دلار
دو رساله در شناخت طبایع موسوم به: نزهه الملوک( 2013)
نویسنده: ابو مظفر محمد بن مستنصر طبیب هروی    امین الدین اوتاجی   
تصحیح: میر هاشم محدث   

ناشر: سفیر اردهال

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

14.95 دلار