چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
علیرضا ملائی توانی
زندگینامه سیاسی آیت الله طالقانی( 2009)
نویسنده: علیرضا ملائی توانی   

ناشر: نی

موضوع:
زندگینامه های تاریخی

27.95 دلار
گفتمان تاریخ نگاری رسمی دوره پهلوی پیرامون رضاشاه( 2016)
نویسنده: علیرضا ملائی توانی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
دوره پهلوی

28.95 دلار
از کاوه تا کسروی؛ تامل درباره ی دین و نقد باورهای دینی ایرانی ها( 2016)
نویسنده: علیرضا ملائی توانی   

ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

موضوع:
ادیان، مذاهب و آیین های ایران باستان

31.00 دلار
اسنادی از مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ ها( 2017)
به کوشش: محمد حسین محمدی    علیرضا ملائی توانی    لیدا ملکی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

30.95 دلار
اسنادی از بنیاد شاهنامه فردوسی( 2017)
به کوشش: محمد حسین محمدی    علیرضا ملائی توانی    لیدا ملکی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

29.95 دلار
اسنادی از مرکز اسناد فرهنگی آسیا( 2017)
به کوشش: محمد حسین محمدی    علیرضا ملائی توانی    لیدا ملکی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

29.95 دلار
اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران( 2017)
به کوشش: محمد حسین محمدی    علیرضا ملائی توانی    لیدا ملکی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

29.95 دلار
اسنادی از پژوهشگاه علوم انسانی در دوره پهلوی دوم( 2017)
به کوشش: محمد حسین محمدی    علیرضا ملائی توانی    لیدا ملکی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

28.95 دلار
سه روحانی دگراندیش (دولت آبادی، سنگلجی، حکمی زاده)( 2018)
نویسنده: علیرضا ملائی توانی   

ناشر: پژوهشکده تاریخ اسلام

موضوع:
اسلام : کتاب های عمومی

42.50 دلار