چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
احمد سمیعی (گیلانی)
جهان بینی در ایران پیش از انقلاب (تحلیل ادبی آثار چند نویسنده در بافت تاریخ افکار)( 2007)
نویسنده: کلاوس پدرسن   
گزارش: احمد سمیعی (گیلانی)   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

13.95 دلار
فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی، جلد دوم: ت- ث( 2008)
تحت نظر: سید علی آل داود    احمد سمیعی (گیلانی)    رضا سید حسینی   
به سرپرستی: احمد سمیعی (گیلانی)   

ناشر: سروش

موضوع:
کتاب شناسی

76.00 دلار
فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی: جلد اول( 2006)
زیر نظر: سید علی آل داود    احمد سمیعی (گیلانی)    رضا سید حسینی   
به سرپرستی: احمد سمیعی (گیلانی)   

ناشر: سروش

موضوع:
کتاب شناسی

63.00 دلار
فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی: جلد اول( 2006)
زیر نظر: سید علی آل داود    احمد سمیعی (گیلانی)    رضا سید حسینی   
به سرپرستی: احمد سمیعی (گیلانی)   

ناشر: سروش

موضوع:
کتاب شناسی

63.00 دلار
فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی، جلد دوم: ت- ث( 2008)
تحت نظر: سید علی آل داود    احمد سمیعی (گیلانی)    رضا سید حسینی   
به سرپرستی: احمد سمیعی (گیلانی)   

ناشر: سروش

موضوع:
کتاب شناسی

76.00 دلار
گلگشتهای ادبی و زبانی (دفتر اول)( 2012)
نویسنده: احمد سمیعی (گیلانی)   
گردآورنده: سایه اقتصادی نیا   

ناشر: هرمس

موضوع:
مقالات ادبی

23.50 دلار
گلگشت های ادبی و زبانی (دفتر دوم)( 2014)
نویسنده: احمد سمیعی (گیلانی)   
گردآوری: سایه اقتصادی نیا   

ناشر: هرمس

موضوع:
مقالات ادبی

31.00 دلار
آیین نگارش( 2001)
نویسنده: احمد سمیعی (گیلانی)   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
زبان فارسی

21.50 دلار
نگارش و ویرایش( 2004)
مولف: احمد سمیعی (گیلانی)   

ناشر: سمت

موضوع:
زبان فارسی

18.95 دلار
فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی: معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر: جلد چهارم: دیوان آتش اصفهانی - س( 2018)
زیر نظر: سید علی آل داوود    احمد سمیعی (گیلانی)   

ناشر: سروش

موضوع:
کتاب شناسی

58.00 دلار