چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
حسن کامشاد
پایه گذران نثر جدید فارسی( 2005)
نویسنده: حسن کامشاد   

ناشر: نی

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

18.00 دلار
در خدمت تخت طاووس: یادداشت های روزانه آخرین سفیر شاه در لندن( 2003)
نویسنده: پرویز راجی   
مترجم: حسن کامشاد   

ناشر: طرح نو

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

22.95 دلار
سوگ مادر ( 2007)
نویسنده: شاهرخ مسکوب   
به کوشش: حسن کامشاد   

ناشر: نی

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

11.00 دلار
ایران: برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها( 2001)
نویسنده: سیروس غنی   
مترجم: حسن کامشاد   

ناشر: نیلوفر

موضوع:
دوره پهلوی

30.50 دلار
قبله عالم (ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران)( 2004)
نویسنده: عباس امانت   
ترجمه: حسن کامشاد   

ناشر: کارنامه

موضوع:
قاجاریه

44.95 دلار
حدیث نفس (جلد دوم)( 2013)
نویسنده: حسن کامشاد   

ناشر: نی

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

17.00 دلار