چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
حسن میرعابدینی
صد سال داستان نویسی ایران (دوره 4 جلدی در دو مجلد)( 2004)
نویسنده: حسن میرعابدینی   

ناشر: چشمه

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

63.00 دلار
سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از آغاز تا 1320 شمسی)( 2008)
نویسنده: حسن میرعابدینی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

31.95 دلار
مروری بر تاریخ نگاری ادبیات معاصر: دفتر اول( 2009)
نویسنده: حسن میرعابدینی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

9.00 دلار
سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی از 1320 تا 1332 در چارچوب طرح تطور مضامین داستانی گروه ادبیات معاصر( 2013)
نویسنده: حسن میرعابدینی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران

22.00 دلار
کتاب شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر (دفتر اول): سید محمد علی جمال زاده، صادق هدایت، بزرگ علوی( 2013)
نویسنده: فاطمه فرهودی پور   
زیر نظر: حسن میرعابدینی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
کتاب شناسی
نقد ادبی

18.00 دلار
تاریخ ادبیات داستانی ایران( 2013)
نویسنده: حسن میرعابدینی   

ناشر: سخن

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

33.95 دلار
مروری بر تاریخ نگاری ادبیات معاصر (دفتر چهارم)( 2015)
نویسنده: حسن میرعابدینی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

19.95 دلار
کتاب شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر: دفتر دوم: جلال آل احمد، صادق چوبک، سیمین دانشور، ابراهیم گلستان( 2016)
زیر نظر: حسن میرعابدینی   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
کتاب شناسی

26.95 دلار
پیشه دربه دری: زندگی و آثار بزرگ علوی( 2017)
نویسنده: حسن میرعابدینی   

ناشر: چشمه

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

21.95 دلار
شهروند شهرهای داستانی: زندگی و آثار سید محمدعلی جمال زاده( 2018)
نویسنده: حسن میرعابدینی   

ناشر: چشمه

موضوع:
درباره رمان، داستان و نویسندگان معاصر ایران
ادبیات

23.00 دلار