چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
کینجی ئه اورا
ایران شناسی در ژاپن( 2010)
نویسنده: هاشم رجب زاده   
به کوشش: کینجی ئه اورا   

ناشر: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

82.50 دلار
سفرنامه ایران: مسافر ژاپنی در ماوراء النهر، ایران و قفقاز( 2011)
نویسنده: ماساجی اینووه   
ترجمه و فارسی نویسی: هاشم رجب زاده   
با همکاری: کینجی ئه اورا   

ناشر: طهوری

موضوع:
سفر نامه ها

17.50 دلار
چهارده سفرنامه و خاطره نوشته ی ژاپنی های دیدار کننده از ایران در سالهای 1321 تا 1391 خورشیدی( 2016)
مترجم: هاشم رجب زاده    کینجی ئه اورا   

ناشر: طهوری

موضوع:
سفر نامه ها

25.95 دلار
یازده سفرنامه ژاپنی های دیدار کننده از ایران در سالهای 41-1931، 1310-20 خورشیدی( 2016)
ترجمه: هاشم رجب زاده   
مترجم: کینجی ئه اورا   

ناشر: طهوری

موضوع:
سفر نامه ها

23.95 دلار
پنج سفرنامه ژاپنی های دیدار کننده از ایران در دهه 1920 میلادی - 1300 خورشیدی( 2016)
مترجم: هاشم رجب زاده    کینجی ئه اورا   

ناشر: طهوری

موضوع:
سفر نامه ها

22.50 دلار