چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
زهره زرشناس
میراث ادبی روایی در ایران باستان( 2005)
نویسنده: زهره زرشناس   

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

موضوع:
ادبیات ایران پیش از اسلام

8.50 دلار
جستارهایی در زبان های ایرانی میانه شرقی( 2001)
نویسنده: زهره زرشناس   
به اهتمام: ویدا نداف   

ناشر: فروهر

موضوع:
ادبیات ایران پیش از اسلام

21.50 دلار
قصه هایی از سغد( 2010)
پژوهش و بازنویسی: زهره زرشناس    آناهیتا پرتوی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

18.95 دلار
نامه خاتون ارگی و صد و نوزده پاره نوشتار سغدی( 2009)
ترجمه: زهره زرشناس    لیلا عسگری   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

39.95 دلار
زن و واژه (گفتارهایی درباره زنان و زبان سغدی)( 2006)
نویسنده: زهره زرشناس   
به کوشش: ویدا نداف   

ناشر: فروهر

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

24.00 دلار
دستنامه سغدی (دستور، داستان های گزیده، واژه نامه)( 2008)
نویسنده: زهره زرشناس   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
زبان ها و گویش های ایرانیان

24.00 دلار
جشن نامه دکتر بدرالزمان قریب: مجموعه مقالات( 2008)
به کوشش: زهره زرشناس    ویدا نداف   

ناشر: طهوری

موضوع:
مجموعه ها و مقالات تاریخی

38.50 دلار
تیشتر یشت( 2010)
تالیف: زهره زرشناس    فرزانه گشتاسب   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
ادیان، مذاهب و آیین های ایران باستان

24.50 دلار
درآمدی بر ایران شناسی( 2013)
نویسنده: زهره زرشناس   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
ایران شناسی عمومی

17.95 دلار
زبان و ادبیات ایران باستان( 2003)
نویسنده: زهره زرشناس   

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی

موضوع:

18.95 دلار