چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
ژاله آموزگار
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام( 2004)
نویسنده: احمد تفضلی   
به اهتمام: ژاله آموزگار   

ناشر: سخن

موضوع:
ادبیات ایران پیش از اسلام

27.95 دلار
ارداویراف نامه: متن پهلوی، حرف نویسی، ترجمه متن پهلوی، واژه نامه( 2003)
ترجمه و تحقیق: ژاله آموزگار   
باهمکاری: انجمن ایرانشناسی فرانسه   

ناشر: معین

موضوع:
ادبیات ایران پیش از اسلام

24.00 دلار
تاریخ اساطیری ایران( 2004)
نویسنده: ژاله آموزگار   

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها

موضوع:
اساطیر ایران

11.00 دلار
نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایرانیان(دو جلد در یک مجلد)( 2004)
نویسنده: آرتور امانوئل کریستن سن   
مترجم: ژاله آموزگار    احمد تفضلی   

ناشر: چشمه

موضوع:
اساطیر ایران

24.00 دلار
شناخت اساطیر ایران( 2003)
نویسنده: جان راسل هینلز   
مترجم: ژاله آموزگار    احمد تفضلی   

ناشر: چشمه

موضوع:
اساطیر ایران

13.95 دلار
کتیبه های هخامنشی( 2003)
نویسنده: پی یر لوکوک   
ترجمه: نازیلا خلخالی   
زیر نظر: ژاله آموزگار   

ناشر: فرزان روز

موضوع:
تاریخ ایران پیش از اسلام

26.95 دلار
کتاب پنجم دینکرد( 2007)
آوانویسی، ترجمه، تعلیقات، واژه نامه و متن پهلوی: ژاله آموزگار    احمد تفضلی   

ناشر: معین

موضوع:
ادیان، مذاهب و آیین های ایران باستان

22.95 دلار
اسطوره زندگی زرتشت( 2003)
نویسنده: احمد تفضلی   
با همکاری: ژاله آموزگار   

ناشر: چشمه

موضوع:
ادیان، مذاهب و آیین های ایران باستان
اساطیر ایران

13.95 دلار
مینوی خرد ( 2017)
مترجم: احمد تفضلی   
به اهتمام: ژاله آموزگار   

ناشر: توس

موضوع:
ادیان، مذاهب و آیین های ایران باستان

15.00 دلار
زبان، فرهنگ، اسطوره( 2007)
نویسنده: ژاله آموزگار   

ناشر: معین

موضوع:
اساطیر ایران

42.00 دلار