چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
علی امیری
فهرست اسناد تاریخی روستای مالفجان (از توابع سیاهکل – گیلان): از دوره صفویه تا دوره قاجاریه( 2011)
نویسنده: منوچهر ستوده   
به کوشش: علی امیری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

32.50 دلار
یادداشت های مسافرت گیلان (1307 خورشیدی)( 2012)
نویسنده: عباس مسعودی   
به کوشش: علی امیری   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
سفر نامه ها
شهرها و استانهای ایران

18.00 دلار
فهرست اسناد تاریخی روستای چینیجان (از توابع رودسر – گیلان) دوره قاجاریه( 2012)
به کوشش: منوچهر ستوده    علی امیری   

ناشر: مجمع ذخائر اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

37.95 دلار
خاطرات میرزا احمدخان عمارلوئی از رجال آزادیخواه انقلاب مشروطه (نماینده ادوار دوم تا سوم مجلس شورای ملی)( 2012)
به کوشش: علی امیری   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

39.00 دلار
اسناد گزارش های پراکنده حکام ولایات ایران (مربوط به دربار قاجاریه)( 2012)
به کوشش: منوچهر ستوده    علی امیری   

ناشر: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
قاجاریه

26.00 دلار
نامه های گیلان: مکاتبات پراکنده از مجموعه ی الکساندر خودزکو (کنسول روسیه در گیلان در دهه ی 1830 میلادی)( 2013)
بازخوانی و تصحیح: فریدون نوزاد    علی امیری   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
قاجاریه

23.00 دلار
سال های خاکستری: خاطرات دکتر هوشنگ منتصری( 2015)
مصاحبه شونده: هوشنگ منتصری   
مصاحبه کننده: علی امیری   

ناشر: فرهنگ ایلیا

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

28.95 دلار
خرد آواره: ظهور و زوال عقلانیت در جهان اسلام( 2013)
نویسنده: علی امیری   

ناشر: امیری

موضوع:

49.95 دلار
حقوق و تکالیف شهروندان با تابعیت مضاعف( 2015)
نویسنده: سمیه کرمی    علیرضا جهانگیری    علی امیری   

ناشر: فکرسازان

موضوع:
حقوق

21.00 دلار