چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمدامین قانعی راد
جامعه شناسی کنشگران علمی در ایران( 2011)
نویسنده: محمدامین قانعی راد    فرهاد خسرو خاور   

ناشر: علم

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

20.95 دلار
اعتدال در اندیشه اسلامی و ایرانی( 2015)
نویسنده: جمعی از نویسندگان   
زیر نظر: محمدامین قانعی راد    سید رضا صالحی امیری   

ناشر: تیسا

موضوع:
اسلام : کتاب های تخصصی

29.95 دلار
بنیان های نظری و جامعه شناختی اعتدال( 2015)
نویسنده: جمعی از نویسندگان   
زیر نظر: محمدامین قانعی راد    سید رضا صالحی امیری   

ناشر: تیسا

موضوع:
اسلام : کتاب های تخصصی

31.00 دلار
اعتدال در اندیشه و رفتار سیاسی( 2015)
نویسنده: جمعی از نویسندگان   
زیر نظر: محمدامین قانعی راد    سید رضا صالحی امیری   

ناشر: تیسا

موضوع:
اسلام : کتاب های تخصصی

29.95 دلار
همایش ملی اعتدال: خلاصه مقالات( 2015)
زیر نظر: سید رضا صالحی امیری    محمدامین قانعی راد   

ناشر: تیسا

موضوع:
اسلام : کتاب های تخصصی

20.00 دلار
زوال پدرسالاری؛ فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده مدنی؟( 2017)
نویسنده: محمدامین قانعی راد   

ناشر: نقد فرهنگ

موضوع:
جامعه شناسی

25.00 دلار
فرهنگ صلح در یونسکو: گرایش ها و چالش های عرصه جهانی( 2017)
مقدمه: محمدامین قانعی راد   
نویسنده: مژگان دستوری    اکرم امینایی   

ناشر: منشور صلح

موضوع:
جامعه شناسی

34.95 دلار
تبارشناسی عقلانیت مدرن: قرائتی پست مدرن از اندیشه دکتر علی شریعتی( 2018)
با نقدی از: بیژن عبدالکریمی   
نویسنده: محمدامین قانعی راد   

ناشر: نقد فرهنگ

موضوع:
جامعه شناسی

34.95 دلار
اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی: روایتی تاریخی از رشد و افول علم تجربی در ایران قرون سوم تا پنجم هجری( 2018)
نویسنده: محمدامین قانعی راد   

ناشر: علمی و فرهنگی

موضوع:
تاریخ عمومی ایران

33.95 دلار
اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی( 2018)
نویسنده: محمدامین قانعی راد   

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

موضوع:

38.95 دلار