چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
مهشید میرفخرایی
بغان یسن: متن اوستایی و زند( 2003)
به کوشش: مهشید میرفخرایی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
ادبیات ایران پیش از اسلام

17.50 دلار
فرشته روشنی (مانی و آموزه های او)( 2004)
نویسنده: مهشید میرفخرایی   

ناشر: ققنوس

موضوع:
ادیان، مذاهب و آیین های ایران باستان

9.95 دلار
روایت پهلوی: آوانویسی، برگردان فارسی، یادداشت ها و واژه نامه ها( 2011)
گزارنده: مهشید میرفخرایی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
ادیان، مذاهب و آیین های ایران باستان

57.00 دلار
بررسی دینکرد ششم( 2013)
نویسنده: مهشید میرفخرایی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
ادیان، مذاهب و آیین های ایران باستان

23.95 دلار
بررسی دستوری و محتوایی گاه 51 وهوخشثره گاه( 2014)
نویسنده: مهشید میرفخرایی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
ادیان، مذاهب و آیین های ایران باستان

21.00 دلار
زردشت و گاهان: بررسی دستوری و محتوایی دو فصل 47 و 48 سپنتامنیوگاه (اوستا و زند)( 2017)
نویسنده: مهشید میرفخرایی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
ادبیات پیش از اسلام

20.95 دلار
اصل خلاء یا تهیگی بنابر آموزه بودا( 2018)
نویسنده: مهشید میرفخرایی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
ادیان، مذاهب و آیین های ایران باستان

24.50 دلار