چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
سعید مدنی قهفرخی
گزارش وضعیت اجتماعی ایران (1388-1380)( 2011)
مدیر طرح: سعید مدنی قهفرخی   
ناظر طرح: سیدحسین سراج زاده    مصطفی معین    محمدتقی صالحی    حمیدرضا جلایی پور   

ناشر: موسسه رحمان

موضوع:
از انقلاب اسلامی به بعد
جامعه شناسی

70.00 دلار
بررسی آسیب های اجتماعی روسپیگری( 2013)
نویسنده: سعید مدنی قهفرخی   

ناشر: یادآوران

موضوع:
جامعه شناسی
زنان

22.00 دلار
ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران( 2015)
نویسنده: سعید مدنی قهفرخی   

ناشر: آگه

موضوع:
جامعه شناسی

33.95 دلار
جامعه شناسی روسپی گری: بررسی آسیب های اجتماعی( 2016)
نویسنده: سعید مدنی قهفرخی   

ناشر: کتاب پارسه

موضوع:
جامعه شناسی

36.00 دلار
جماعت گرایی: نظریه ای برای عدالت، توسعه و مشارکت( 2017)
نویسنده: سعید مدنی قهفرخی   

ناشر: صمدیه

موضوع:
جامعه شناسی

31.00 دلار
وضعیت توسعه انسانی در ایران: آسیب پذیری و تاب آوری( 2017)
نویسنده: سعید مدنی قهفرخی   

ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

موضوع:
جامعه شناسی

52.50 دلار