چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
امید طبیب زاده
تحلیل وزن شعر عامیانه فارسی( 2003)
نویسنده: امید طبیب زاده   

ناشر: نیلوفر

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

20.50 دلار
چالش میان فارسی و عربی سده های نخست( 2006)
نویسنده: امید طبیب زاده   

ناشر: مرکز

موضوع:
زبان فارسی

20.00 دلار
نگاهی به شعر نیما یوشیج (بحثی در چگونگی پیدایش نظام های شعری)( 2008)
نویسنده: امید طبیب زاده   

ناشر: نیلوفر

موضوع:
درباره شعر و شاعران معاصر ایران

19.50 دلار
جشن نامه ابوالحسن نجفی( 2011)
به کوشش: امید طبیب زاده   

ناشر: نیلوفر

موضوع:
زندگی نامه ها و یادنامه های ادبی

40.50 دلار
دستور زبان فارسی: بر اساس نظریه ی گروه های خودگردان در دستور وابستگی( 2012)
نویسنده: امید طبیب زاده   

ناشر: مرکز

موضوع:
آموزش زبان فارسی

39.00 دلار
وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز: مجموعه سخنرانی های نخستین هم اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی در انجمن زبان شناسی ایران 9 و 10 اردیبهشت 1389( 2011)
به کوشش: امید طبیب زاده   

ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

36.50 دلار
وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز 2: مجموعه مقالات دومین همایش وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی در انجمن زبان شناسی ایران، ...( 2015)
به کوشش: امید طبیب زاده   

ناشر: هرمس

موضوع:
درباره شعر و شاعران کلاسیک ایران
درباره شعر و شاعران معاصر ایران

37.50 دلار
وزن شعر فارسی (درس نامه)( 2016)
نویسنده: ابوالحسن نجفی   
به همت: امید طبیب زاده   

ناشر: نیلوفر

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

24.50 دلار
غلط ننویسیم: از چاپ اول تا ویراست دوم: بررسی نقدهای نگاشته شده بر چاپ اول غلط ننویسیم و تاثیر آن ها بر ویراست دوم کتاب( 2017)
نویسنده: امید طبیب زاده   

ناشر: کتاب بهار

موضوع:
آموزش زبان فارسی

24.50 دلار
طبقه بندی وزن های شعر فارسی( 2018)
نویسنده: ابوالحسن نجفی   
به همت: امید طبیب زاده   

ناشر: نیلوفر

موضوع:
فنون و صناعات ادبی
ادبیات

48.95 دلار