چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
غلامحسین صدری افشار
تاریخ ادبیات ایران: از فردوسی تا سعدی (مجموعه دو جلدی)( 2002)
نویسنده: ادوارد گرانویل براون   
مترجم: فتح الله مجتبائی    غلامحسین صدری افشار   

ناشر: مروارید

موضوع:
فنون و صناعات ادبی

37.00 دلار
واژه نامه فنی: انگلیسی - فارسی( 2004)
نویسنده: غلامحسین صدری افشار   
با همکاری: نسترن حکمی    نسرین حکمی   

ناشر: نیلوفر

موضوع:
فرهنگ های تخصصی

33.00 دلار
فرهنگ گزیده فارسی( 2005)
نویسندگان: غلامحسین صدری افشار    نسرین حکمی    نسترن حکمی   

ناشر: فرهنگ معاصر

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

31.00 دلار
فرهنگ فارسی اعلام( 2004)
نویسندگان: غلامحسین صدری افشار    نسرین حکمی    نسترن حکمی   

ناشر: فرهنگ معاصر

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

39.95 دلار
فرهنگ معاصر فارسی امروز: همراه با آوانویسی( 2004)
نویسندگان: غلامحسین صدری افشار    نسرین حکمی    نسترن حکمی   

ناشر: فرهنگ معاصر

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

42.00 دلار
معماری ایران( 2003)
نویسنده: آرتور پوپ   
مترجم: غلامحسین صدری افشار   

ناشر: اختران

موضوع:
معماری

47.50 دلار
فرهنگنامه فارسی واژگان و اعلام: مجموعه 3 جلدی( 2009)
تالیف: غلامحسین صدری افشار    نسرین حکمی    نسترن حکمی   

ناشر: فرهنگ معاصر

موضوع:
فرهنگ های فارسی - فارسی

167.00 دلار
فرهنگ مشاغل سنتی: شامل شغل های درباری، نظامی، اداری، فنی، تجاری، خدماتی و کشاورزی( 2015)
نویسنده: غلامحسین صدری افشار   

ناشر: آگه

موضوع:
جامعه شناسی

21.00 دلار
فرهنگ زبانزدهای فارسی( 2009)
نویسنده: غلامحسین صدری افشار   

ناشر: مازیار

موضوع:

31.95 دلار
ریشه ها و اندیشه ها: مقاله هایی در تاریخ و اندیشه ایرانیان( 2018)
به کوشش: غلامحسین صدری افشار   
نویسنده: علی نقی منزوی   

ناشر: مهرویستا

موضوع:
مجموعه ها و مقالات تاریخی
اساطیر و تاریخ

43.00 دلار