چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمد رسول دریاگشت
مقالات سعید نفیسی (در زمینه زبان و ادب فارسی)( 2007)
نویسنده: سعید نفیسی   
به کوشش: محمد رسول دریاگشت   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر افشار

موضوع:
مقالات ادبی

33.00 دلار
برگ های جنگل: نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل( 2006)
به کوشش: ایرج افشار   
با همکاری: اصغر مهدوی    احمد مهراد    معصومه رحیم زاده    کاوه بیات    محمد رسول دریاگشت   

ناشر: فرزان روز

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

18.95 دلار
قائم مقام نامه( 1998)
به اهتمام: محمد رسول دریاگشت   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر افشار

موضوع:
زندگینامه های تاریخی

27.95 دلار
روزنامه خاطرات امین لشکر( 1999)
نویسنده: میرزا قهرمان امین لشکر   
به اهتمام: ایرج افشار    محمد رسول دریاگشت   

ناشر: اساطیر

موضوع:
خاطرات تاریخی و سیاسی

33.00 دلار
پژوهش های ایران شناسی، نامواره دکتر محمود افشار: جلد شانزدهم /ستوده نامه (2)( 2005)
به کوشش: ایرج افشار   
با همکاری: کریم اصفهانیان    محمد رسول دریاگشت   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
ایران شناسی عمومی

34.50 دلار
پژوهش های ایرانشناسی، نامواره دکتر محمود افشار: جلد پانزدهم/ستوده نامه(1)( 2005)
به کوشش: ایرج افشار   
با همکاری: کریم اصفهانیان    محمد رسول دریاگشت   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

موضوع:
ایران شناسی عمومی

31.95 دلار
سراج القلوب( 2005)
نویسنده: ابومنصور سعید بن محمد قطان غزنوی   
مقدمه و تصحیح: نامیر کارا خلیلوویچ   
ویرایش: محمد رسول دریاگشت    آذرمیدخت جلیل نیا   

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی

موضوع:
تاریخ اسلام

18.95 دلار
جواهرنامه نظامی( 2004)
نویسنده: محمد بن ابی البرکات جوهری نیشابوری   
ترجمه: ایرج افشار    محمد رسول دریاگشت   

ناشر: میراث مکتوب

موضوع:
تاریخ و منابع علوم

31.95 دلار
مقالات سعید نفیسی (در زمینه زبان و ادب فارسی)( 2007)
نویسنده: سعید نفیسی   
به کوشش: محمد رسول دریاگشت   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر افشار

موضوع:
مقالات ادبی

33.00 دلار
فرائدالادب( 2008)
تالیف: عبدالعظیم قریب گرگانی   
به کوشش: ناصر رحیمی    محمد رسول دریاگشت   

ناشر: بنیاد موقوفات دکتر افشار

موضوع:
تاریخ ادبیات فارسی

51.50 دلار