چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
محمد شیخان
فداییان اسلام: اسنادی از مبارزات جمعیت فدائیان اسلام (1329-1336)( 2012)
به کوشش: روح الله بهرامی   
زیر نظر: محمد شیخان    علی اکبر رضایی   

ناشر: خانه کتاب، ریاست جمهوری، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ، نشر جمهور ایران

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

29.00 دلار
اسنادی از سیاست های فرهنگی و اجتماعی در دوره پهلوی دوم: صورت جلسات کمیسیون بررسی مسائل روز (1356-1346) (مجموعه 2 جلدی)( 2013)
به کوشش: بهنام صدری    علیرضا اسماعیلی   
زیر نظر: شهریار مرادی دهقی    محمد شیخان   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
دوره پهلوی

78.00 دلار
اسنادی از حزب رستاخیز ملت ایران (مجموعه 2 جلدی)( 2013)
زیر نظر: محمد شیخان    شهریار مرادی دهقی   
به کوشش: ایرج محمدی   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

35.95 دلار
اسنادی از انجمن ها و موسسه های فرهنگی – اجتماعی دوره رضا شاه( 2013)
به کوشش: رضا مختاری اصفهانی   
زیر نظر: شهریار مرادی دهقی    محمد شیخان   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
دوره پهلوی

32.50 دلار
اسنادی از حزب ملیون( 2013)
به کوشش: بابک قیاسیان   
زیر نظر: محمد شیخان    شهریار مرادی دهقی   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی

29.95 دلار
اسنادی از دولت های ازهاری و بختیار( 2013)
تدوین: مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری   
زیر نظر: شهریار مرادی دهقی    محمد شیخان   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
دوره پهلوی

29.00 دلار
کتابشناسی میرزا کوچک جنگلی( 2013)
مجری طرح: علی خیشوند   
زیر نظر: محمد شیخان    شهریار مرادی دهقی   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
کتاب شناسی

15.50 دلار
اسنادی از جنگ جهانی دوم (1317-1319 هجری شمسی / 1938-1940 میلادی) (مجموعه 2 جلدی)( 2013)
به کوشش: علی اکبر علی اکبری بایگی   
زیر نظر: شهریار مرادی دهقی    محمد شیخان   

ناشر: خانه کتاب

موضوع:
اسناد و مدارک تاریخی
دوره پهلوی

30.00 دلار