چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی (شماره 60)( 2011)
تهیه کننده: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   

ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع:
جامعه شناسی

23.50 دلار
آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 93-1392( 2015)
تهیه کننده: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   

ناشر: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع:
جامعه شناسی

29.95 دلار
آمار آموزش عالی ایران، سال تحصیلی 95-1394 (همراه با لوح فشرده)( 2017)
تهیه کننده: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   

ناشر: مرکز پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موضوع:
جامعه شناسی

37.50 دلار