چند لحظه صبر کنید.
| شرایط خرید و پرداخت | در باره ما | تماس با ما | نظرات و پیشنهادات
تعداد کالا در سبد: 0
  email:  
  password:  
   
Create account
Forgot password?


فروشگاه کتاب

تازه‌های کتاب
ارزان شده‌ها
جستجوی کتاب
فروشگاه چندرسانه‌ای

تازه‌های چندرسانه‌ای
ارزان شده‌ها
جستجوی چندرسانه‌ای
ویترین ها
سفارش‌های ویژه
درخواست سفارش‌های ویژه
مشاهده سفارش‌های ویژه
مهدی مداینی
هفت لشکر: طومار جامع نقالان از کیومرث تا بهمن( 1998)
مصحح: مهران افشاری    مهدی مداینی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
افسانه ها و قصه ها

38.50 دلار
ظفرنامه، قسم اسلامیه: جلد سوم (دولت خلفای بنی عباسی، دولت خلفای بنی فاطمه)( 2005)
نویسنده: حمدالله بن ابی بکر مستوفی   
تصحیح و توضیح و مقدمه: منصوره شریف زاده   
زیر نظر: مهدی مداینی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

26.95 دلار
ظفرنامه، قسم اسلامیه: جلد اول و دوم(احوال رسول الله، خلفای راشدین و بنی امیه)( 2001)
نویسنده: حمدالله بن ابی بکر مستوفی   
تصحیح و توضیح و مقدمه: مهدی مداینی   
زیر نظر: مهدی باقری اهرنجانی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

83.95 دلار
چهارده رساله در باب فتوت و اصناف( 2006)
مقدمه، تصحیح و توضیح: مهران افشاری    مهدی مداینی   

ناشر: چشمه

موضوع:
آداب و رسوم مردم ایران

21.50 دلار
ظفرنامه (جلد چهارم: قسم احکامیه)( 2008)
نویسنده: حمد الله بن ابی بکر مستوفی   
مقدمه، تصحیح و توضیح: روح انگیز کراچی   
زیر نظر: مهدی مداینی   

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

موضوع:
از آغاز اسلام تا ظهور صفویه

42.00 دلار
دیوان عطار نیشابوری: متن انتقادی بر اساس نسخه های خطی کهن( 2014)
شاعر: فرید الدین عطار نیشابوری   
به سعی و تصحیح: مهدی مداینی    مهران افشاری   
با همکاری: علیرضا امامی   

ناشر: چرخ

موضوع:
ادبیات کلاسیک فارسی : شعر

38.00 دلار